Γρίφος για νέους

YELLREDOWΣύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, μόνο οι νεώτεροι σε ηλικία γριφάκηδες μπορούν να λύσουν αυτόν τον γρίφο. Εσείς μπορείτε; Εγώ το μόνο στοιχείο που θα σας δώσω είναι “Πορτοκαλί”. Παρακαλώ τις απαντήσεις με μήνυμα, όχι comment!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s